KDO JSME

 

UPcom je komunitní společnost IT specialistů a má za sebou již 22 let činnosti v IT technologiích, a to v počátcích fungování jako firma poskytující implementaci a správu IT řešení zákazníků formou outsorcingu. Tuto činnost jsme v roce 2008 postupně začali opouštět a cílem našeho zájmu se stala platforma MS SharePoint, v níž jsme zpočátku spolupracovali na několika projektech jako subdodavatelé dílčích aplikací. Posléze, s výraznějším prosazováním online prostředí Office 365 se začaly v našich zakázkách převažovat projekty aplikací, řešených na platformě SharePoint online. Tato platforma je pro nás nyní dominantní a naše portfolio se díky jí rozšířilo na mnohem komplexnější poskytování služeb v celé oblasti Office 365 / Microsoft 365.

 

 

Forma komunitní spolupráce IT specialistů je v našem případě výraznou zárukou osobní angažovanosti na řešeném projektu u každého z nás a současně jsou naše dílčí odborné znalosti a schopnosti z pohledu celku velmi rozsáhlé, splňující kritéria velkých dodavatelských firem.

 

 

 

ČÍM SE ODLIŠUJEME

 

Svět SharePointu a Microsoft 365 je pro většinu společností velkou neznámou a oficiální prezentace i prodejní aktivity tuto situaci víceméně umocňují. Náš přístup k této platformě je naprosto odlišný od zaběhnutého standardu.

 

Nezaměřujeme se na prodej licencí, naším primárním cílem je maximální využití prostředí a platformy pro usnadnění a organizaci práce společností. Neduplikujeme funkcionality, jimiž disponují aplikace běžně používané, ale zaměřujeme se na řešení, jež nejsou běžně dodávaným standardem. K těm patří například evidence a schvalování faktur, evidence docházky, schvalování a následná evidence volna, řízení projektů dle individuální specifikace společnosti, řízení autoparku, kniha jízd a cestovních výkazů, rezervace vozidel, inteligentní dokumentová knihovna dle specifikace společnosti a mnoho dalších aplikací dle požadavků zákazníka. Je pravdou, že umíme pomocí SharePointu a nativních funkcionalit Microsoft 365 pokrýt všechny problematiky, které nejsou součástí prodávaných řešení, nebo je jejich individuální vývoj neúměrně drahý.

 

 

Naše řešení jsou výrazná svou ergonomií, přívětivým designem, a především funkcionalitou plně respektující požadavky a potřeby zákazníka.

 

Staré Haltýře 395

Praha - východ

 

tel.: +420 732 872 630

e-mail: upcom@upcom.cz

 

 

www.upcom.cz

© 2020

NAPIŠTE NÁM