SHAREPOINT

 

Microsoft 365 je kompletní prostředí pro práci jakékoliv organizace. Je složené z mnoha komponent, z nichž každá slouží pro specifický typ činností a všechny jsou mezi sebou propojené v datové i komunikační oblasti. Jednou z nich je webové prostředí pro sdílení informací a dokumentů - SharePoint.

SharePoint již se svými nativními funkcionalitami pokrývá rozsáhlou oblast pro spolupráci a sdílení v organizaci, lze jej tedy použít bez větších předchozích znalostí. Takový SharePoint má ovšem jednu zásadní nevýhodu – jeho potenciál se využívá pouze na zlomek možností.

 

Skutečná síla platformy se projeví až v rukou člověka, který zná její možnosti a dokáže je využít. Vznikají pak aplikace, jejichž standardní vývoj by byl neúměrně nákladný, časově náročný, tedy neefektivní. Aplikace, jejichž varianty na trhu jsou příliš obecné, problematicky použitelné a neakceptují potřeby a procesy v organizaci.

Pokud potřebujete například řídit proces zakázek, zastřešit proces schvalování objednávek nebo faktur, řešíte knihu jízd, či jakoukoliv specifickou činnost, v SharePointu je řešení rychlé, levné a následně jednoduše modifikovatelné.

 

Výběr námi řešených problematik

 

• Schvalování faktur                         • Řízení procesu zakázek

• Schvalování objednávek                • Zpracování objednávek

• Kniha jízd                                       • Intranet společnosti

• Služební cesty                                • Vykazování práce

• Service Desk                                  • Řízení projektů nebo aktivit    

• Schvalování dovolených                • Evidence docházky

 

Možnosti vývoje na platformě SharePoint jsou neomezené, výčet řešených problematik je mnohem rozsáhlejší.

Staré Haltýře 395

Praha - východ

 

tel.: +420 732 872 630

e-mail: upcom@upcom.cz

 

 

www.upcom.cz

© 2020

NAPIŠTE NÁM