SHAREPOINT PRO STÁTNÍ INSTITUCE

 

V sektoru státní správy je použití našich aplikací zdánlivě málo předpokládatelné, ovšem jen pokud se nezačneme zaobírat jejich činnostmi podrobněji. Ve všech institucích, které pracují s občany je nezbytné evidovat mnoho věcí a termínů. Někde je tato problematika řešena centrálně nasazenými programy, jinde jsou pracovníci odkázáni na kalendář a emailového klienta. Zde může být Sharepoint přínosný například jako inteligentní dokumentové úložište (DMS), nebo evidence došlé pošty, či správce termínů. Znovu se tu potvrzuje již mnohokrát zmíněná informace, že není činnost jež by se v SharePointu nedala spravovat či řešit a to ve všech odvětvích.

Staré Haltýře 395

Praha - východ

 

tel.: +420 732 872 630

e-mail: upcom@upcom.cz

 

 

www.upcom.cz

© 2020

NAPIŠTE NÁM